Systemy informatyczne kancelarii

Kancelaria posiada dostęp do systemów i usług informatycznych ułatwiających oraz przyspieszających prowadzenie postępowań przez komornika.


OGNIVO - umożliwia dokonwanie zapytań o rachunki bankowe dłużników oraz dokonywanie zajęć rachunków bankowych dłużników oraz uzyskiwanie innych niezbędnych informacji z banków drogą online, co znacznie przyspiesza prowadzenie postępowań.


CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców pozwala na szybkie uzyskiwanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o zarejestrowanych pojazdach dłużników.

EPU - kancelaria posiada dostęp do tytułów wykonawczych wydanych zrzez Sąd Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który obsługuje Elektroniczne Postępowanie Upominawcze tzw. „e-sąd” umożliwia wierzycieleom szybkie składanie wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. EPU ID  kancelarii to 1040.

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do szeregu niepublicznych danych dłużnika związanych z prowadzeniem działalności przez dłużników takimi jak np. numer PESEL dłużnika, adresy wykonywania działalności, rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności.

CDKW (EKW) - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (Elektroniczne Księgi Wieczyste) - umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji dotyczących nieruchomości dłużników.ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej .

PUE ZUS - Platforma Usług Eletronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na uzyskiwanie drogą  elektroniczną danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. osób ubezpieczonych umożliwiając m.in. ustalenie czy dłużnik pracuje albo pobiera świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe podlegające egzekucji sądowej oraz innych przydatnych w trakcie postępowania informacji.

e-Urząd Skarbowy - pozwala na elektroniczną komunikację z urzędami skarbowymi w całym kraju, w tym m.in. na uzyskiwanie informacji, przekazywanie korespondencji i dokonywanie zajęć wierzytelności dłużników z tytułu nadpłat w podatkach.