Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Piotr Lewandowski

Kancelaria Komornicza nr VII w Koninie 

ul. Słowackiego 10a, 62-500 Konin

tel. 63 244 51 80, e-mail: [email protected]

EPU ID KOMORNIKA: 1040

Wpłaty przyjmowane są w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:

PKO BP SA I O. Centrum w Koninie

65 1020 2746 0000 3402 0019 8853

Tytułem przelewu należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz sygnaturę sprawy Km, Kmp, Kmn, Kms lub GKm, np. Km 1/22.

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 9:00 do 14:00.

Skrzynki ePUAP:

/KS_Piotr_Lewandowski/domyślna

/KS_Piotr_Lewandowski/eZbiegi