Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Piotr Lewandowski aktualnie posiada możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Piotr Lewandowski

Kancelaria Komornicza nr VII w Koninie ul. Słowackiego 10a, 62-500 Konin

tel. 63 244 51 80, e-mail: [email protected], EPU ID KOMORNIKA: 1040

Wpłaty przyjmowane są w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:

PKO BP SA I O. Centrum w Koninie 65 1020 2746 0000 3402 0019 8853

Tytułem przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwę firmy  oraz sygnaturę sprawy ( Km, Kmp, Kmn, Kms lub GKm), np.   Km 1/23.


Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 9:00 do 14:00.


Skrzynki ePUAP:

/KS_Piotr_Lewandowski/domyślna

/KS_Piotr_Lewandowski/eZbiegi

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Piotr Lewandowski ul. Słowackiego 10A, 62-500 Konin.

Dane kontaktowe administartora danych osobowych niezbędne dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail [email protected], tel. 63 2445180, adres ul. Słowackiego 10 A, 62-500 Konin

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński, e-mail: [email protected]

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres ul. Słowackiego 10A, 62-500 Konin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.