Licytacje ruchomości

Obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Piotr Lewandowski nie wyznaczył terminów licytacji ruchomości.

Licytacje innych komorników dostępne są pod adresem:

https://licytacje.komornik.pl/